Mitt namn är Jeanette Lundqvist och jag arbetar som samtals- och parterapeut inom Kognitiv Beteende Terapi (KBT) och har tidigare erfarenhet av samtalsterapi med klienter unga vuxna från 15 år och vuxna.

Jag har individuella samtal, par- och relationssamtal, föräldrasamtal, anhörigsamtal och gruppsamtal.

Mitt främsta arbetssätt är digitalt, via videosamtal men jag har också telefonsamtal och walk and talk, då ses vi utomhus och tar en kort promenad, alternativt att vi ses på en bänk eller en plats där du känner dig trygg. T.ex. vid ett vatten eller nära naturen. Jag har ett samtalsrum/lokal i Sävedalen och i Göteborg för de som vill träffas för samtalsterapi.

Naturligtvis arbetar jag under sekretess och har tystnadsplikt för att skydda dig som klient enligt offentlighets- och sekretesslagen. Läs mer om GDPR och Integritetspolicyn här.

Porträtt Jeanette Lundqvist

Vad jag kan erbjuda för samtal och terapier:

Vem jag är

Jag har på olika sätt arbetat med människor i 25 år i vården, och de senaste åren även som samtalsterapeut. Mitt arbete inom vården av patienter med cancer både på avdelning och mottagning för vuxna, förlossning/BB, ungdomsmottagningen, BVC och patienter med ätstörning mellan 16–25 år har gett mig en bred erfarenhet av att möta patienten och anhöriga i livskriser. Min drivkraft är att arbeta med människor genom att lyssna och hjälpa dem som har det svårt eller de med psykisk ohälsa. Jag har Steg 1 – Grundläggande psykoterapiutbildning i KBT vilket gett mig en god kunskap i att ha samtal med mina klienter på ett bra och tryggt sätt.

Jag ser fram emot ett nytt sätt att arbeta som egenföretagare jämfört med att arbeta på en mottagning eller sjukhus, men jag har samma mål såsom att hjälpa, lyssna och vara ett stöd för dig till ett bättre mående i din vardag. För att själv utvecklas och stärka mina kunskaper har jag kontinuerlig handledning av en leg. psykolog eller leg. psykoterapeut. Jag är medlem i Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier – SFKBT.

Mitt arbete i vården har gett mig en bred erfarenhet av att möta patienten och anhöriga i livskriser.